Gult blommande trollhassel

På ön i Japanska dammen står en blommande kinesisk trollhassel. När knopparna spricker upp ser det ut som om små serpentiner är på väg ut. Trollhasselsläktet består av fyra arter, men är namnet till trots inte släkt med hassel.

Kinesisk trollhassel, Hamamelis mollis, växer vilt i skogar i centrala Kina. I Bergianska trädgården hittar du den i Japanska dammen, precis vid brofästet på ön. Just nu blommar trädet och lyser upp omgivningen med sin gula färg. Blommorna har fyra väldigt långsmala kronblad.

Amerikansk trollhassel, Hamamelis virginiana, står vid pionlandet mellan Victoriahuset och Italienska terrassen. Denna buske blommar ofta redan i november och december, men har fortfarande kvar några utslagna blommor.

Växter är anpassade till det klimat de kommer ifrån och när de flyttas hit blir anpassningen inte optimal, utan de kan blomma lite för tidigt. Små förändringar i temperatur och ljus kan göra att blomningen sätts igång och sedan fryser blommorna vid ett bakslag. Trollhasslarna däremot klarar kylan och kan glädja oss med blommor under vintern. I deras naturliga utbredningsområden finns aktiva pollinatörer, nattflyn, under vinterhalvåret. Här i Sverige kan de också pollineras men det är beroende av hur blomningen synkar med våra tidiga insekter.

Trollhasselsläktet (Hamamelis) är ett släkte bestående av fyra arter. Två av arterna växer i Nordamerika – amerikansk trollhassel (H. virginiana) och småblommig trollhassel (H. vernalis). I Japan växer japansk trollhassel (H. japonica) och i Kina växer kinesisk trollhassel (H. mollis). Namnet till trots är trollhassel inte särskilt nära släkt med hassel, som hör till hasselsläktet (Corylus), men växtsättet och bladen är lite lika, vilket kanske givit släktet dess svenska namn. Ormhassel (Corylus avellana 'Contorta') är en sort, en mutation, av vanlig hassel som får väldigt förvridna grenar och blad.

Blommande trollhassel.
Kinesisk trollhassel på ön i Japanska dammen, Bergianska trädgården. Foto: Gunvor Larsson

 

På denna sida