Färggrann dahliablomning intill Victoriahuset

Dahliorna blommar från mitten av juli till frosten kommer i slutet av oktober. Knölarna klarar inte tjäle utan måste grävas upp och förvaras torrt och svalt för utplantering i maj.

Dahlia är ett växtsläkte som tillhör familjen korgblommiga växter. Det finns ca 30 arter som alla växer i Mexiko och Centralamerika, ofta högt upp på de steniga bergssluttningarna. De flesta arterna är meterhöga örtartade perenner, men det finns de som blir stora som små träd och har hårda ihåliga stjälkar. Dahlior vissnar ner på hösten och övervintrar som knölar.

Dhalior framför Victoriahuset
Dahlior blommar vid Victoriahuset. Foto: Mia Olvång

Dahlians spridning till Europa

Långt innan européerna kom till Amerika odlade och använde aztekerna dahlior till både medicin, mat och även vattenledningsrör!

Trädgårdsdahlians historia i Europa börjar 1789 då några dahliaknölar sändes från en botanisk trädgård i Mexiko till Madrids botaniska trädgård i Spanien. De blommade och fick det vetenskapliga artnamnet Dahlia pinnata – Dahlia efter den svenske botanisten och Linnélärjungen Andreas Dahl (1751–1789). Arten varierade mycket i utseende och blomfärg; röda, rosalila och violetta nyanser. Idag tror man att det var hybriden mellan Dahlia coccinea och Dahlia sorensenii som kom till Madrid och därför heter den nu Dahlia x pinnata.

Fler än 50 000 sorter

Det finns i dag fler än 50 000 dahliasorter som delas in i sortgrupper efter hur blomman ser ut men också efter plantans höjd. Invid Victoriahuset visas ett litet urval av de odlade dahliornas variation, några exempel ur de olika grupperna samt några rena arter. De har mindre och enklare blommor än de odlade sorterna.

 

De olika sortgrupperna av Dahlia x pinnata:

Anemonblommiga Gruppen

anemondahlia

Dekorativ- Gruppen

dekorativdahlia

Enkelblommiga Gruppen

enkel trädgårdsdahlia

Fransblommiga Gruppen

fransdahlia

Halskrås- Gruppen

halskråsdahlia

Kaktusblommiga Gruppen

kaktusdahlia

Näckrosblommiga Gruppen

näckrosdahlia

Orkidéblommiga Gruppen

orkidédahlia

Pionblommiga Gruppen

piondahlia

Pompon- Gruppen

pompon- eller bolldahlia

Sommardahlia- Gruppen

sommardahlia

Stjärnblommiga Gruppen

stjärndahlia

 

På denna sida