Blad ur Bergianska trädgårdens historia

Lär dig mer om Bergiusherbariet och om att samla och pressa växter. Pdf att ladda ner.

I förgrunden en kaprisplanta, gröna blad. I bakgrunden en bild av pressad kvist av en kaprisplanta.
Kapris, Capparis spinosa, i förgrunden och i bakgrunden en bild av ett ark från Bergiusherbariet på kapris. Foto: AnnSofie Börjesson

I denna skrift, som du kan ladda ner nedan, får du veta mer om Bergiusherbariet som är en välbevarad samling med pressade växter. Den bygger främst på en av Bergianska trädgårdens grundare, Peter Jonas Bergius, material från 1700-talet. Med ett innehåll på 18000 ark från olika delar av världen och insamlingar från bland andra Carl von Linné och hans lärjungar, utgör det en vetenskaplig och historisk skatt. Här berättar vi även sammanhanget kring Peter Jonas Bergius på 1700-talet, men också om herbarier idag – hur man pressar växter och varför.

Dokumentet är en sammanställning av den information som visades i utställningen Blad ur Bergianska trädgårdens historia i Gamla orangeriet, den 26 maj – 24 juni 2007. Utställningstexterna är till viss del uppdaterade och kompletterade med bilddokumentation från utställningen. Utställningens syfte var att levandegöra Bergiusherbariet och dess skapare Peter Jonas Bergius som var läkare, botanist och en av Linnés lärjungar, förutom Bergianska trädgårdens grundare.

På denna sida