2019-02-26

Med en blomställning lika skär och borstig som bakdelen på en gris, och med en knorr i mitten, gör fläckkalla Helicodiceros muscivorus skäl för öknamnet svinröv (på engelska dead-horse arum). Den hör egentligen hemma i värmen runt Medelhavet och växer vild på öarna Korsika, Sardinien och Mallorca.

Lukten av ruttet kött lockar till sig spyflugor

Blomställningen är bara utslagen ett par dagar och blir 15–20 cm stor. Svinröv har en unken lukt av ruttet kött för att locka till sig spyflugor. I tron att det är ett djurkadaver luras flugorna ner i hålrummet som bildas där hölsterbladet omsluter blomkolven. Där letar de runt efter en lämplig äggläggningsplats, samtidigt som de blir bepudrade med växtens pollen.

Namnet muscivorus betyder flugslukande, men växten äter inte upp flugorna, den bara lurar dem. I naturen kan en blomställning lura till sig 350–400 flugor samtidigt.

Svinröv eller fläckkalla Helicodiceros muscivorus i Edvard Andersons växthus, den 19 januari 2018. Foto: Mia Olvång.
Svinröv eller fläckkalla Helicodiceros muscivorus i Edvard Andersons växthus. Foto: Mia Olvång.