Porträttbild av Nils Johan Andersson
Nils Johan Andersson

Nils Johan Andersson föddes i Gärdserums socken i Småland den 20 februari 1821. Efter inledande studier vid Nya Elementarskolan i Stockholm, kom han 1840 till Uppsala 1840. Efter att ha blivit docent i botanik 1847 gav han sig i flera år ut på resor. Han genomförde många exkursioner i Sverige och även studieresor till Edinburgh och Berlin. Hans livs resa blev dock resan med örlogsfartyget Eugenie åren 1851-53, Sveriges första officiella världsomsegling. Denna resa skildrade han i brev i Aftonbladet, senare utgivna som böcker under titeln ”En werldsomsegling, skildrad i bref” 1853-1854. Bland annat besökte han Galapagosöarna, 17 år efter Charles Darwin, något han skrivit om i ”Om Galapagosöarnas vegetation” från 1854. Under resan samlade han in närmare 50 000 växtexemplar från fler än 30 länder.
 

Lärobok i botaniken, N. J. Andersson
Lärobok i botaniken, N. J. Andersson

Intresserad av pedagogik

Efter hemkomsten blev Nils Johan Andersson 1856 intendent vid Naturhistoriska riksmuseet och året därpå den tredje professor Bergianus då han efterträdde Johan Emanuel Wikström. Som professor Bergianus tycks han särskilt ha intresserat sig för den bergianska trädgårdsskolan. Han hade ett brinnande intresse för pedagogik och han hade idéer och hur undervisningen skulle kunna förbättras. Hans pedagogiska ådra var stor och han var lärare vid Nya Elementarskolan i mer än 25 år, under större del tiden samtidigt som han var professor Bergianus. Han skrev också flera botaniska läroböcker och floror. Den botaniska expertisen omfattade främst släktet Salix, viden.

Nils Johan Andersson gifte sig 1857 med konstnären Anna Elisabet Amanda Tigerhielm (1832-1906). De fick flera barn, bl.a. konstnären Johan Axel Gustaf (J.A.G.) Acke (1859-1924). Mot slutet av sitt liv var Andersson sjuklig och han avgick 1879 både som professor Bergianus och intendent vid Naturhistoriska riksmuséet. Efterträdare som professor Bergianus blev Veit Wittrock. Nils Johan Andersson avled den 27 mars 1880.