2021-02-02

En botanisk trädgård behöver utvecklas och förnyas, så att den ständigt har friskt och intressant växtmaterial att visa upp. I slänten väster om Professorsvillan finns gamla träd som inte längre har något botaniskt värde. Vi kommer därför att ta ner dem för att ge plats så att nya barrträdsarter kan få utvecklas bland annat:

  • orientalisk tuja Platyclados orientalis
  • mammutträd Sequiadendron giganteum
  • solfjäderstall Sciadopitys verticillata.

Denna vecka kommer vi att ta ner fyra stora granar som är förvuxna trädgårdsformer av vanlig gran Picea abies, en blågran Picea pungens Glauca-Gruppen som är sned samt en nutkacypress Chamaecyparis nootkatensis som tränger en gammal ek.

Vid frågor kontakta info@bergianska.se

gran i snö
Foto: Mia Olvång