Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Vi lyder under två huvudmän, Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademien. Om du vill veta mer om Dataskyddsförordningen och arbetet med den, vänligen följ länkarna nedan:  

Information från Stockholms universitet (SU)

SU:s samlingssida om GDPR och personuppgiftshantering: www.su.se/gdpr

Information från Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)

KVA:s samlade sida om personuppgiftshantering: www.kva.se/personuppgifter

KVA:s integritetspolicy: www.kva.se/integritetspolicy