Föreståndare, ledning

Larsson, Gunvor – Trädgårdsintendent, föreståndare
08-16 33 87, gunvor@bergianska.se

Martinsson, Karin - Förste trädgårdsintendent, Edvard Andersons växthus
08-16 42 18, karin@bergianska.se

 

Administratörer

Ekonomi- och personaladministratör

Johnson, Rita – vikarierande
08-16 33 47, rita.johnson@su.se

Informatörer

Börjesson, AnnSofie
08-16 30 91, annsofie@bergianska.se

Olvång, Mia
08-16 14 75, mia@bergianska.se

 

Forskare

Catarina Rydin - professor
08-16 12 15, catarina@bergianska.se

Khodabandeh, Anbar - Biomedicinsk analytiker
08-16 27 93, anbar@bergianska.se

Wikström, Niklas - Forskare, bioinformatiker
08-16 14 36, niklas@bergianska.se

Birgitta Bremer - Forskare, Professor emerita

 

Inköpare, café och museibutik

Schröder, Anna
08-16 33 51, 08-16 37 01, anna@bergianska.se

Utterström, Åsa
08-16 33 51, 08-16 37 01, asau@bergianska.se

 

Tekniker

Möhlenberg, Paul
08-16 42 39

 

Trädgårdsintendenter (botanister)

OBS! Trädgårdsmästare och botanister har inte möjlighet att svara på frågor om växtval, odling etc. eller identifiering av växter. Vi hänvisar till växtförsäljningsställen eller trädgårdsrådgivare.

Gårder, Lena 

Larsson, Gunvor
08-16 33 87, gunvor@bergianska.se

Martinsson, Karin 
08-16 42 18, karin@bergianska.se

Reinhammar, Lars Gunnar
08-16 40 02, larsgunnar@bergianska.se

 

Trädgårdsmästare

OBS! Att trädgårdsmästare och botanister har inte möjlighet att svara på frågor om växtval, odling etc. eller identifiering av växter. Vi hänvisar till växtförsäljningsställen eller trädgårdsrådgivare.

Egerstöm, Anna, tjänstledig
anna.egerstrom@bergianska.se

Gustafsson, Axel 
08-16 41 63, axel@bergianska.se

Kestner, Åke
08-16 40 88, ake@bergianska.se

Kårsjö, Marie
08-16 31 58, marie.karsjo@bergianska.se

Nilsson, Hans
08-16 34 86, hans@bergianska.se

Norgren, Sofie
08-16 40 81, sofie@bergianska.se

Maide, Kaili
08-16 35 79, kaili@bergianska.se

Segerdahl, Malin
08-16 26 92, malin@bergianska.se

Södergren, Sari 
08-16 43 88, sari@bergianska.se

Wikström, Kristina
08-16 37 59, kristina@bergianska.se