Sorten är av okänt ursprung. Den har odlats i Södermanland under namnet Oljeäpple. Olof Eneroth beskrev äpplet i mitten av 1800-talet och gav det namnet 'Södermanlands kalvill'. Nu finns endast mycket få träd kvar. Frukten är medelstor, vaxgul med svag röd täckfärg på solsidan och är mycket god vid bra utbildning. Den mognar i oktober och är hållbar till december. Trädet blir medelstort och har god bördighet. Zon II-III.

 

 
Södermanlands kalvill i blom. Foto: Lena Gårder.
Foto: Lena Gårder.
 
 
Södermanlands kalvill. Foto: Lena Gårder
Foto: Lena Gårder