Droppspetsar
Regnskogsväxternas blad har olika metoder för att torka så fort som möjligt i den fuktiga och nederbördsrika miljön. Bladen kan ha hård slät yta samt en utdragen bladspets, droppspets, varifrån vattnet lätt kan droppa av. Ett exempel på det är bladen hos tempelfikus, Ficus religiosa.

Uppsamling av vatten
Många ananasväxter (bromeliacéer) har stora rosetter som kan samla upp flera liter regnvatten.

Adventivrötter
Vid basen av stammen hos findadelpalm, Phoenix roebellinii, kan man se många adventivrötter. Det är rötter som bildas från stammen. I regnskogen kan palmer ha meterhöga adventivrötter som gör palmen stabilare än om den bara skulle ha en fästpunkt i marken.

Lianer
I regnskogen finns det många olika sätt för växterna att nå solljuset i krontaket på 30–40 meters höjd. Slingerväxter söker sig upp mot ljuset med olika hjälpmedel. Monstera, Monstera deliciosa, använder speciella rötter som suger sig fast vid trädstammarna. Rottingpalmer har hullingar på bladbasernas undersidor som de hakar sig fast i omgivande vegetation med. Kastanjevin, Tetrastigma voinerianum, och passionsblommor (Passiflora) har klängen som snurrar sig fast runt grenar. Förvedade slingerväxter kallas lianer.

Insektsfångande växter
Marken i regnskogen är näringsfattig. En del växter har utvecklat ett sätt att få mer näring genom att kunna fånga och bryta ner insekter. Hos de insektsfångande kannrankorna, Nepenthes spp., har bladspetsen ombildats till ett klänge som slutar i en mycket specialiserad kanna. Bladkannan har hala kanter och i botten utsöndras det nedbrytningsenzymer. Insekter och andra smådjur halkar ner, bryts ner och tas upp av växten.

Trädlevande epifyter
Växter som växer i trädens kronor kallas med ett gemensamt namn för epifyter. De tar inte näring från trädet de växer på utan använder det bara som stöd för att komma upp i ljuset (av epi=på och fyt=växt). Deras specialiserade rötter både håller fast växten på trädet och kan ta upp vatten och näring direkt från luften. Epifyter är speciellt vanliga bland ormbunkar, orkidéer och ananasväxter.