Interiör Edvard Andersons växthus
Medelhavshallen i Edvard Andersons växthus
  

Edvard Andersons vilja har förverkligats i ett vackert och modernt Medelhavsväxthus, en arkitektoniskt spännande anläggning, där man kan uppleva blomrikedom och grönska året runt. Växthuset är ritat av arkitekten Per-Rune Semrén på beställning av Kungl. Vetenskapsakademien. Det invigdes den 7 juni 1995 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Medelhavsklimat är ett varmtempererat klimat som kännetecknas av torra, heta somrar då det kan vara nederbördsfritt flera månader i sträck. Vintrarna är milda och regniga med omväxlande väder då temperaturen sällan går under 0°C. Klimattypen finns i fem områden på jorden: Medelhavsområdet, Kalifornien, mellersta Chile, sydvästra Sydafrika och sydvästra Australien. I Edvard Andersons växthus finns alla regionerna utom Chile representerade. De flesta av växterna är inte härdiga i Sverige.

Växthuset rymmer en stor central hall där Medelhavsområdets inhemska och odlade växter är planterade i landskap med klippor och terrasser. I hörnrummen finns växter från sydvästra Australien och Kapregionen i Sydafrika. Floran från Kaliforniens och Mexikos ökenområden visas i ett dramatiskt sandstenslandskap och det fjärde hörnrummet hyser en fuktig, grön skog av ormbunkar. I de två innersta avdelningarna presenteras Bergianska trädgårdens samlingar av tropiska och subtropiska växter.

Den botaniska mångfalden i växthuset fungerar utmärkt för skolvisningar på alla nivåer, från förskola till universitet, där man vill väcka intresse för och ge kunskap om botanik, natur och miljöfrågor.