Institutionsbyggnaden i Bergianska trädgården
Institutionsbyggnaden i Bergianska trädgården är trädgårdens kontor.
Foto: AnnSofie Börjesson

Institutionsbyggnaden uppfördes 1936 med anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse efter ritningar av arkitekt Erik Fant. Byggnaden innehåller bibliotek, kontorsplatser och herbarium. Här arbetar Professor Bergianus, föreståndaren för Bergianska trädgården, tillsammans med administratörer, trädgårdspersonal och botanister.