Kungsprotea. Foto: Astrid Fyhr
Kungsprotea. Foto: Astrid Fyhr

 

2015-04-16

Kungsprotean växer i de sydligaste delarna av Sydafrika. Den tillhör en gammal växtfamilj, proteaceae. Man har hittat fossil som indikerar att familjen fanns redan för 75 miljoner år sedan. De spektakulära blomställningarna hos protea har gjort att de blivit populära snittblommor och exporteras till hela världen.

Rosenprotea. Foto: Åsa Krüger
Rosenprotea. Foto: Åsa Krüger

När Linné namngav släktet Protea hade han antagligen den grekiske guden Proteus i åtanke. Havsguden Proteus kunde anta många olika skepnader, vilket återspeglas i den rika variationen av utseenden hos arterna inom Protea-släktet.

Kungsprotean har den största blomställningen inom släktet och kan bli upp till 30 cm i diameter. I Sydafrikarummet finns också den vackra rosenprotean.