Bild av Syringa reticulata
Foto: Lena Gårder
 

Denna art uppmärksammades på 1850-talet av ryska botanister. Den växer vild i Kina och Japan. Ligustersyren kan bli ett ca 10 m högt träd men ofta blir den en högvuxen buske. Den blommar något senare än andra syrener, med rikligt av små gulvita blommor i täta klasar.