Welwitschia i Namibia. Foto: Per-Ola Karis
Welwitschia mirabilis i Namiböknen, Namibia. Foto: Per-Ola Karis
 

Släktet Welwitschia består idag bara av en enda art, Welwitschia mirabilis från Namiböknen. Men under kritatiden var diversiteten betydligt större. Bland de första fossil som säkert kunde knytas till Welwitschia är en liten groddplanta, ca 115 miljoner år gammal. Dess unika nervatur, parallella nerver med Y-formade nerver emellan, finns annars bara hos Welwitschia. Idag har ytterligare fossila upptäckter gjorts och sammantaget visar dessa fossil att Welwitschia-gruppen var utbredd på den sydliga jättekontinenten Gondwana för drygt 100 miljoner år sedan.

Welwitschia mirabilis med mogna honkottar. Foto: Per-Ola Karis
Welwitschia mirabilis med mogna honkottar. Foto: Per-Ola Karis
hd
Fossil groddplanta från kritatiden, Cratonia cotyledon. Släkting till Welwitschia miriabilis.

 

 

Originalreferens:

  • Rydin C, Mohr BAR, Friis EM 2003. Cratonia cotyledon gen. et sp. nov.: a unique Cretaceous seedling related to Welwitschia. Proc Roy Soc London 270:S1:29-32.