Program

Kalendarium – kommande och aktuella programpunkter 2021

Bergianska trädgården har ett brett och varierat utbud av programpunkter: visningar, programdagar och utställning. Inte bara under sommarhalvåret utan även under höst, vinter och vår.

OBS! Med anledning av den rådande pandemin kan programpunkter ändras eller ställas in med kort varsel. Obligatorisk föranmälan till visningar, se respektive programpunkt.

 

Samling inför visningar

För visningar i Edvard Andersons växthus och Victoriahuset:
Samling i respektive växthus

Visningar utomhus:
Samling utanför Edvard Andersons växthus (om inget annat anges - se programpunktens text).

Här finns karta över Bergianska trädgården.