Vinter i Bergianska trädgården

Ute är det fortfarande vinter, men inne i växthusens odlingsavdelningar pågår vårens förberedelser för fullt. De trädgårdsmästare som ansvarar för Bergianska trädgårdens utemiljöer planerar under vintern inför kommande växtsäsong. I samråd med botanisterna bestämmer de vilka växter som ska odlas och skissar på var de ska planteras.

Ett viktigt arbete är fröhanteringen. Redan på hösten när fröerna samlats in i trädgården påbörjades rensning. Under vintern ser trädgårdsmästarna över sina förråd av fröer, gör upp nya såddlistor, går igenom frökataloger och beställer. Sedan kan sådden börja.

 

Tusentals fröer sås

Redan i november–december börjar de första växterna sås inne i växthusens odlingsavdelningar. Det är främst de perenna (fleråriga) växterna som sås tidigt. Framåt vårvintern är många olika sådder redan igång.

Ett par tusen penséer och förgätmigej förbereds nu för vårens urnor, prydnads- och entrérabatter. Såarbetet är ett riktigt precisionsjobb, i alla fall om fröerna endast är någon millimeter i diameter. Varje frö sås ett i taget. Med hjälp av fukten på ”såpinnen” (prickelpinnen) fastnar fröet på spetsen och kan petas ner i jorden. I ett såbrätte ryms minst 150 fröer.

Penséfröerna får gro i cirka 20 graders värme. Efter en tid skolas de små plantorna om från såbrättet till egna krukor. När bladrosetten är tillräckligt stor flyttas plantorna till ett svalare växthus för att växterna ska kunna växa långsamt och bilda blomknoppar.
Ungefär 1000 olika arter och sorter sås årligen inomhus för Bergianska trädgårdens utomhusområden.

Vårblomma i odligskruka.
Bukettviol, Viola x williamsii – en av de första vårblommorna har slagit ut bland sådderna i odlingsavdelningen.
 

Arbetet utomhus pågår för fullt – även i snö

Trädgårdsmästarna röjer och städar utomhus under växternas vintervila, till och med i minusgrader. Perenner ska klippas ner, växtstöd tas bort och grenar som fallit ner i höst- och vinterstormarna körs bort. En del trädbeskärning görs även under vinterhalvåret. Just nu är det vide och pil i trädgårdens klonarkiv samt en del fruktträd som beskärs.

På vintern ser trädgårdsmästarna också över viltskador och skydd. Annars äter hare, rådjur och sork på växterna och på våren fejar rådjuren sina horn på unga trädstammar. I värsta fall kan skadorna döda trädet. Därför sätter trädgårdsmästarna upp nät runt träd och buskar som är särskilt uppskattade av djuren, exempelvis växter från familjerna rosväxter, syrenväxter och ärtväxter.

När snön ligger tjock skakar trädgårdsmästarna av snö från grenar och häckar så att de inte knäcks. En annan känslig period för många växter är när solen kommer fram på vårkanten och tjälen ligger kvar i marken. För att skydda exempelvis vissa barrväxter och buxbomshäckar täcker då trädgårdsmästarna in dessa med skyddsväv.

Vintern är också en tid för fortbildning och rekrytering av säsongspersonal. Även beställning av material, som jord och gödsel, samt underhåll av maskiner och redskap hör till trädgårdsmästarnas vinterarbete. Det är mycket ska hinnas med innan våren är här.