Ny planskild korsning vid Bergianska trädgården

Efter många års utredning är det snart slutväntat vid järnvägsbommarna in till Bergianska trädgården. Den olycksdrabbade plankorsningen ersätts med en planskild korsning söder om Grindstugan vid Frescati. Arbetena pågår från början av 2022 till försommaren 2023. Begränsade parkeringsmöjligheter och Roslagsbanan avstängd på sommaren.

SL, Region Stockholm, bygger en ny planskild korsning cirka 75 meter söder om den nuvarande övergången.

 

Begränsade parkeringsmöjligheter

Observera att det är begränsade parkeringsmöjligheter i området under tiden vi bygget. Välj gärna att ställa bilen på annan plats om möjligt, exempelvis infartsparkeringen under E18 eller Bergiusvägen. Stora fordon >10 meter kan inte köra in på parkeringen.

 

Roslagsbanan avstängd under sommaren

Under sommaren kommer Roslagsbanan vara avstängd, från midsommar fram till 13 augusti. Under tiden ersätter SL tågtrafiken med buss. Läs mer om Roslagsbanans avstängning på https://www.regionstockholm.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Roslagsbanan/Nyheter/2022/06/i-sommar-fortsatter-vi-modernisera-roslagsbanan/

Läs mer på Region Stockholms webbplats:

Ny planskild korsning vid Frescati (samlingssida för hela projektet)

 

Järnvägskorsning
Järnvägskorsningen med bommarna nere. Foto: Karin Martinsson