Biologisk bekämpning i Edvard Andersons växthus

Ett växthus är en fantastisk miljö inte bara för våra växter utan även för djur som lever av växterna. I Edvard Andersons växthus använder vi oss inte av kemisk besprutning utan vi sätter ut andra små djur, ”nyttodjur”, för att hålla nere antalet skadedjur. Dessa djur äter eller parasiterar på de djur som vi inte vill ha i växthuset.

 

Våra minsta medarbetare

Tripsrovkvalstret, Neoseiulus cucumeris, är ett millimeter stort djur som äter upp tripsars larver. Tripsar är små insekter som kan angripa växter. Vi sätter ut små påsar i växthuset fyllda med tripsrovkvalster och vetekli. I påsarna kan kvalstret överleva och föröka sig i flera veckor och hela tiden klättrar kvalster ut och letar upp larver som de äter.

Guldögonslända, Crysoperla carnea, äter upp bladlöss. När sländan är i sitt larvstadie kan den äta upp till 600 bladlöss!

Larv på blad
Nyckelpigelarv. Foto: Åsa Krüger

I vårt växthus kan man hitta en art av nyckelpigelarver, Cryptolaemus montrouzieri, de är vita och ser lurviga ut. Dessa larver äter främst ullöss. Utseendet påminner om en ullus och det gör att de smälter väl in bland sin föda. Den vuxna nyckelpigan lägger sina ägg i en koloni av ullöss så att larven ska ha mycket mat när den kläcks.

En parasitstekel som vi ofta använder vid bekämpning av bladlus är Aphidus colemani, bladlusstekel. Den använder bladlusen för att lägga sina ägg i. Äggen kläcks sedan i bladlusen och larverna äter sig ur. Parasitstekeln överlever bara på sitt värddjur, bladlusen.

Många av våra små medarbetare är så små att de inte syns men när vi placerar ut dem i växthuset så brukar deras ”hus” synas tydligt och ibland misstas för skräp. Men när du ser en pappkopp, wellpappkartong eller pappåse så är de våra minsta medarbetare som har kommit till jobbet!

pappmugg
Kaffemugg med nyttodjur som är blandade med transportmaterial, till exempel boveteskal eller vermikulit. Foto: Mia Olvång

 

På denna sida