Samlingar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården
  4. Samlingar
Ur Plantae et papiliones rariores, Georg Dionysius Ehret, 1748-1759.

Bergianska trädgårdens samlingar

Bergianska trädgårdens samlingar består framförallt av levande material – växterna i trädgården och växthusen. Dessutom består samlingarna av föremål, porträtt och herbarium varav en del utgörs av det som testamenterades av bröderna Bergius på 1700-talet.

De levande samlingarna i trädgården och Edvard Andersons växthus är tillgängliga för besökare året runt, Victoriahuset sommartid. Övriga samlingar är tillgängliga för allmänheten här på Bergianskas webbplats.

Arbetet med de historiska samlingarna som man kan läsa om på dessa sidor har varit möjligt tack vare bidrag från Statens kulturråd/Accessprojektet.

Levande samlingarna tumnagel

De levande samlingarna

Bergianska trädgårdens viktigaste och mest omfattande samlingar är de levande samlingarna, d.v.s. de växter som finns ute i trädgården och i växthusen

Samlingar bibliotek tumnagel

Bergianska biblioteket

Bergianska boksamlingen är ett förnämt 1700-talsbibliotek med litteratur i främst botanik, naturvetenskap, historia, reseskildringar och geografi. Bergianska biblioteket som framför allt byggdes upp av Bengt Bergius är i dag deponerat på Stockholms universitetsbibliotek, men ägs av Bergianska stiftelsen vid Kungl. Vetenskapsakademien.

$thumbnail.content.alt

Bergiusherbariet - historiska herbariesamlingar

Bergiusherbariet är en viktig källa till kunskap om växter. Herbariet är en rik samling från 1700-talet efter Bergianska trädgårdens grundare P.J. Bergius, med ark från många kända botanister och växtinsamlare såsom Carl von Linné och hans lärjungar, direktören för Ostindiska kompaniet Michael Grubb, Olof Swartz, m.fl. Bergiusherbariet är under digitalisering och här på webbplatsen kan du titta på exempelvis ark som tillhört Linné.

$thumbnail.content.alt

Föremålssamlingen

Föremålssamlingen härstammar bland annat från bröderna Bergius bohag på Bergielund. Det är möbler, konst och kuriosa samt en unik insekts- och spindelsamling från 1700-talet av den kände zoologen Clerck. Trädgården har även en intressant bildsamling av porträtt av botaniska författare, det s.k. Ikonoteket. Det skapades vid förra sekelskiftet, men fylls på även idag.