Levande samlingar
Våra växter, de levande samlingarna, är våra viktigaste samlingar.
 

 

Våra levande växtsamlingar består av tusentals arter på en yta av ungefär 8 ha. En stor del av den botaniska trädgården utgörs av  mindre rabattsystem, Japanska dammen och fjällområden. Här finns också systematiska avdelningar, grönsaksodlingar, frukt- och bärodlingar, Edvard Andersons växthus med växter från Medelhavsklimat och tropiska växter samt Victoriahuset med tropiska växter och vattenväxter.