Herbarieark från Bergiuherbariet
Herbarieark från Bergiuherbariet
 

Bergianska stiftelsen har fått ett anslag från the Andrew W. Mellon Foundation och därmed blivit partner i Global Plants Initiative (GPI). GPI är en internationell sammanslutning av ca 220 institutioner i ett sextiotal länder som har som gemensamt mål att digitalisera vetenskapliga herbariesamlingar med syftet att göra dessa mer lättillgängliga via Internet.

Bergianska stiftelsen ska skanna och databasföra delar av sina historiska herbariesamlingar, framför allt typmaterial, Linnéark, insamlingar gjorda av Linnélärjungar som Carl Peter Thunberg och Daniel Rolander, samt av förste Professor Bergianus Olof Swartz. Projektet beräknas pågå i två år och stiftelsen har anställt en person som medarbetare i projektet.