Om oss

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården
  4. Om oss
Paeonia suffruticosa. Foto: Gunvor Larsson

Om oss

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård – ett museum för levande växter. Bergianska trädgårdens syfte är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material för forskning och utbildning. Verksamheten riktar sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever samt allmänheten. Bergianska trädgården, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1700-talet, har två huvudmän: Kungliga Vetenskapsakademien och Stockholms universitet.