Bergianska trädgården har till uppgift att sprida kunskap om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material till forskning och utbildning. Verksamheten riktar sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever och allmänhet. Trädgården bedrivs i samverkan mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms universitet. Till trädgården kommer årligen cirka 100 000 besökare.

Ursprunget till Bergianska trädgårdens är en donation gjord av bröderna Peter Jonas och Bengt Bergius i slutet av 1700-talet (den Bergianska stiftelsen bildades 1791). Genom åren har Bergianska trädgården fått åtskilliga gåvor och donationer. Ett av de mera praktfulla exemplen är Edvard Andersons växthus som kom till tack vare glasgrossisten Edvard Andersons testamenterade förmögenhet. Bergianska trädgårdens vänförening har under en lång rad år stött trädgårdens projekt att renovera trädbeståndet. Våtmarken kom till med hjälp av stöd från Statens fastighetsverk, Svensk Våtmarksfond och Stockholms universitet. Det nya växtgeografiska området för Öländska och Gotländska växter som invigdes 2017 tillkom bland annat genom en donation från Owe Brestner. På senare tid har trädgården fått flera privata donationer som kommer nyttjas för framtida projekt.

Aktuella projekt som du kan stödja är

Du eller ditt företag kan stödja Bergianska trädgården på olika sätt. Kontakta föreståndaren för mer information.

Ställföreträdande föreståndare, Gunvor Larsson
gunvor@bergianska.se