Bergianska trädgården har till uppgift att sprida kunskap om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material till forskning och utbildning. Verksamheten riktar sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever och allmänhet. Trädgården bedrivs i samverkan mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms universitet. Till trädgården kommer årligen cirka 100 000 besökare.

Ursprunget till Bergianska trädgårdens är en donation gjord av bröderna Peter Jonas och Bengt Bergius i slutet av 1700-talet (den Bergianska stiftelsen bildades 1791). Genom åren har Bergianska trädgården fått åtskilliga gåvor och donationer. Ett av de mera praktfulla exemplen är Edvard Andersons växthus som kom till tack vare glasgrossisten Edvard Andersons testamenterade förmögenhet. Bergianska trädgårdens vänförening har under en lång rad år stött trädgårdens projekt att renovera trädbeståndet. På senare tid är våtmarken ett projekt som tillkommit med hjälp av stöd från Statens fastighetsverk, Svensk Våtmarksfond och och Stockholms universitet.

Aktuella projekt som du kan stödja är

  • ombyggnad av fjällen
  • klippträdgården
  • renovering av Japanska dammen
  • skogsdammen
  • driften i Victoriahuset, Edvard Andersons tropiska avdelningar, köksträdgården och örtagården
  • nytt orangeri kombinerat med utställningshall

Du eller ditt företag kan stödja Bergianska trädgården på olika sätt. Kontakta föreståndaren för mer information.

Föreståndare Catarina Rydin
08-16 12 15, catarina@bergianska.se