2018-12-31

Foto: Gunvor Larsson
Ginkgo biloba kallas ibland för ett levande fossil. Ginkgo-växter har funnits på jorden i ca 200 miljoner år eller mer.

Under 2019 kommer vi att ge flera visningar som handlar om växternas evolution. Landväxternas utveckling sträcker sig 450-500 miljoner år bakåt i tiden och pågår än idag. De allra första landväxterna var förmodligen mossor som påminner om dagens levermossor. I visningen "Från mossor till blomväxter" berättar vi om olika växtgruppers utveckling, alltifrån mossor och ormbunkar till barrträd och blomväxter. Mer inblick i blomväxternas evolution och artbildning får du i visningen "Vad kan jordgubben lära oss om artbildning?". Och på visningen "Mikroevolution i grönsakslandet" svarar vi på frågan om varför det finns så många olika kålsorter.

Växternas evolution är också temat för en promenadslinga i parken som kommer att finnas till sommaren. Meningen är att besökarna själva ska vandra runt i trädgården med hjälp av karta och informationsskyltar. Inne i Edvard Andersons växthus finns kottepalm, welwitschia, wollemia och andra växter som är intressanta i ett evolutionsperspektiv. Vår förhoppning är att besökarna ska öka sin förståelse för växterna och förundras över dess mångfald.

Missa inte heller de årliga evenemangen Krukväxternas dag – de förädlade krukväxterna och deras vilda förfäder, Höstfest och Jul i växthuset.

För barn ordnar Naturens Hus godisvandringar under påsklovet. Och under höstlovet ordnas familjeaktiviteter, Kul med kottar, i Edvard Andersons växthus. Då kan barnen gå på tipspromenad i växthuset och göra kottepyssel på terrassen. Den sista dagen på höstlovet blir det dessutom Ljusfest vid Brunnsviken då både Victoriahuset och Edvard Andersons växthus har kvällsöppet. Ta chansen och se jättenäckrosen i skenet av levande ljus.

Alla Bergianska trädgårdens programpunkter 2019

Tryckt programblad finns att hämta i kassan i Edvard Andersons växthus.

Gott nytt år önskar Bergianska trädgården!