Kalifornienrummet i Edvard Andersons växthus. Foto: AnnSofie Börjesson
Kalifornienrummet i Edvard Andersons växthus. Foto: AnnSofie Börjesson

 

Årets första visning, Australia Day – växter från Down Under, hålls naturligtvis på Australiens nationaldag den 26 januari. Då visas grästräd, banksior och korallrankor. Några andra visningar om växternas geografiska anknytning är Att äta eller ätas i Kaliforniens öken, Växtvärldens globetrotters och Hela världens färgväxter.

För barn ordnar Naturens Hus godisvisningar under påsklovet – Godis från hela världen. Och under höstlovet ställer vi ut pumpor "the bigger, the better" i Edvard Andersons växthus. Den sista dagen på höstlovet blir det dessutom Ljusfest vid Brunnsviken då både Victoriahuset och Edvard Andersons växthus brukar ha kvällsöppet. Ta chansen och se jättenäckrosen i skenet av levande ljus.

I somras färdigställdes Bergianska trädgårdens nyanlagda område Öland &Gotland. Detta område ska spegla några av Ölands och Gotlands olika växtsamhällen, särskilt de som finns i öppna och lågvuxna marker som allvar, torräng och strand. Två visningar kommer att hållas i detta område: Öländska och gotländska växter – från alvar till strand samt Sensommar på Öland & Gotland.

Under året ordnas också Krukväxternas dag – hela världen på fönsterbrädet, Höstfest och Jul i växthuset.

Bergianska trädgårdens program 2018: Kommande och aktuella programpunkter

Det tryckta programmet för 2018 finns att hämta i kassan i Edvard Andersons växthus. Välkommen till Bergianska trädgården!