Om vete och växtens samevolution med människan berättar docent Matti Leino, som också fotograferat bilden.
Om vete och växtens samevolution med människan berättar docent Matti Leino, som också fotograferat bilden.

Växter fascinerar på många sätt. De kan överleva i till synes omöjliga miljöer. Ett ökenområde, som varit torrt i tiotals år, börjar plötsligt blomma rikligt efter en regnskur. Ett stort träd kan växa i en liten bergsskreva och verkar kunna leva på praktiskt taget ingenting. Med förföriska dofter, lysande färger och snillrika former lockar växterna till sig insekter och andra pollinatörer.

Växter som städar upp efter oss och miljontals år gamla växtgrupper

Fascinerande växters dag arrangeras för att ge allmänheten möjlighet att ta del av aktuell forskning om växter på ett lättillgängligt sätt. Under dagen kan besökarna gå på visning bland fascinerande växter utomhus och inne i växthusen. Bergianska trädgårdens botanister vandrar runt bland sina favoriter – växter som just de fascineras över.

Forskare berättar om vete och växtens samevolution med människan, om släktforskning på miljontals år gamla växtgrupper och om växter som städar upp efter oss. På Science café i Gamla orangeriet, i Bergianska trädgården, håller fyra forskare korta föredrag med olika aspekter på forskning om växter. Det är meningen att besökarna ska kunna lyssna på föredragen samtidigt som de tar en fika i cafeet.

Fascinerande växters dag har arrangerats sedan 2012 i mer är 50 länder runt om i världen under namnet Fascination of Plants Day. Dagen samordnas internationellt av European Plant Science Organisation, EPSO.

Tid och plats: torsdag 18 maj
kl 10–13 Svante Arrhenius väg 20A, skyltat in på gården
kl 14–17 Bergianska trädgården, utanför och inne i Gamla orangeriet
Visning och föredrag är gratis

Program på Institutionen för ekologi, miljö och botanik

10.00–13.00 Se växterna och deras vänner och fiender på riktigt nära håll! Utställningar och möten med forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.
Läs mer på institutionens webbplats

Program i Bergianska trädgården

14.00 Fascinerande växter – botanistens val. Följ med en botanist och titta på några av trädgårdens fascinerande växter. Samling vid Gamla orangeriet.

Science café
Fyra forskare håller korta föredrag om fascinerande växter i Gamla orangeriet. Caféet är öppet till 17. Observera att tiderna är ungefärliga. De kan komma att förskjutas.

15.00 Växter kan städa upp efter oss
Docent Maria Greger, Stockholms universitet, Institutionen för ekologi miljö och botanik
15.30 Gamla kartor och växters mångfald
Hur landskapsförändringar påverkar växters utbredning
Professor Sara Cousins, Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi
16.00 Andra bullar?
Vete från forntid till nutid
Docent Matti Leino, Nordiska museet
16.30 Släktforskning över miljontals år
Doktorand Eva Larsén, Stockholms universitet, Institutionen för ekologi miljö och botanik

 

Aktiviteter för skolbarn ordnas av Naturens Hus. Dessa aktiviteter måste bokas i förväg.

Dessutom anordnas aktiviteter i Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå under denna dag.

Pressinformation

Pressbild: www.bergianska.se/pressbilder

Mia Olvång, Informatör, mia@bergianska.se, 08-161475
Lars Gunnar Reinhammar, Botanist, larsgunnar@bergianska.se, 08-164002
Gunvor Larsson, Botanist, gunvor@bergianska.se, 08-163387