Korkeken i Edvard Andersons växthus. Foto: Mia Olvång
Korkeken i Edvard Andersons växthus. Foto: Mia Olvång

Korkek Quercus suber är ett vintergrönt träd som hör hemma i västra Medelhavsområdet. Korkeksbark kan skördas från trädet vart tionde år och används nästan uteslutande till flaskkork. Små korkar kan bestå av massiv korkbark medan champagnekorkar görs av sammanpressade korksmulor.

Användningen av naturkork började troligen på 1600-talet, innan dess förslöts vinflaskor med oljeindränkta tygtrasor. Övergången till korkbark kom att revolutionera vinindustrin.

Tjuren Ferdinand luktar på blommor under korkeken

Korkekslundar har ett mycket rikt växt-, fågel- och insektsliv. Där kan man sitta och lukta på blommorna. Det är alltså inte av en slump som tjuren Ferdinand sitter under just en korkek i Disneys numera klassiska julfilm.  När efterfrågan på kork minskar riskerar lundarna att försvinna. Det är ett naturvårdsproblem som uppmärksammats av Världsnaturfonden WWF och andra organisationer.