2014-01-23

Penséer, fröer sådda i jord, täckta med vermikulit. Längst bort i bilden: omskolade plantor.
Penséer, fröer sådda i jord, täckta med vermikulit. Längst bort i bilden: omskolade plantor.

Mycket av trädgårdsmästarnas arbete på vintern handlar om att planera inför växtsäsongen, vilka växter som skall odlas och skissa på var de ska planteras. Ett annat viktigt arbete är fröhanteringen. Redan på hösten när fröerna samlats in i trädgården påbörjades rensning. När vi inte har fröerna själva går vi igenom frökataloger och beställer. Sedan kan sådden börja.

Såarbetet är ett riktigt precisionsjobb, i alla fall om fröerna endast är någon millimeter. Varje frö sås ett i taget. Med hjälp av fukten på ”såpinnen” (prickelpinnen) fastnar fröet på spetsen och kan petas ner i jorden. I ett såbrätte ryms minst 150 fröer.

Penséfröerna får gro i cirka 20 graders värme. Efter en tid skolas de små plantorna om från såbrättet till egna krukor. När bladrosetten är tillräckligt stor flyttas plantorna till ett svalare växthus för att växterna ska kunna växa till långsamt och bilda blomknoppar.

Olika växter kräver olika förutsättningar vad gäller t.ex. temperatur och ljus för att växa till sig bra och blomma vid planerat tillfälle.

Ungefär 1000 olika arter och sorter sås årligen inomhus för utomhusdelarna av Bergianska trädgården.