Brännässla med handspunnet garn i bakgrunden
Brännässla med handspunnet garn i bakgrunden

2014-09-11

I vårens utställning Livets trådar visade vi textila fiberväxter från hela världen.  Nu kan du se några av dem ute i Örtagården. I rundeln växer lin tillsammans med majs, brännässla och durra. Det finns tre olika sorter av texasbomull Gossypium hirsutum – "Red Beauty", "Black Beautiful" och "Chamoisfarben". Några har just nu blommor och frökapslar. Andra sorter av texasbomull samt västindisk bomull kan du se inne i Edvard Andersons växthus.

Lin Linum usitatissimum

Lin är en ettårig ört med ljusblå blommor som kan bli drygt meterhög. Man skiljer på två sortgrupper av lin utifrån vad de odlas för: oljelin och spånadslin. Pressade linfrön ger en olja, linolja, som under lång tid använts för att skydda träprodukter mot fukt och röta. Oljelin är lågvuxet och har en rikgrenig blomställning med många frukter med stora och oljerika frön. Spånadslin kan bli ungefär dubbelt så högt som oljelin, och har mindre frön med lägre oljehalt. Spånadslin odlas för sin höga fiberkvalitet.

Brännässla Urtica dioica

Brännässla förekommer i tempererade Eurasien och norra Afrika. Stjälkar från brännässlor har tidigare använts i stor utsträckning för att ge fibrer. Nässlorna skördas vanligen på senhösten och stjälkarna får sedan torka. Därefter rötas och bearbetas de till fibrer på ungefär samma sätt som lin. Man får slutligen mycket fina silverglänsande trådar som kan spinnas. Handspunnet garn av brännässla kan du se intill växten.

Majs och durra reser växer höga i rundeln mitt. Foto: Mia Olvång
Majs och durra reser växer höga i rundeln mitt. Foto: Mia Olvång

Majs Zea mays

Majs växer ståtligt i mitten av rundeln. Det är en kulturväxt utan känt ursprung som odlats i Centralamerika under mycket lång tid. Majs är ett gräs vars stora matiga honax, majskolvarna, föder många människor på jorden. Runt axen sitter täckblad som tas av vid skörden. De används ibland för olika flätverk. Även majsstråets blad används till att fläta enklare korgar och mattor.

Majs används också för att tillverka regenatfibrer. Då används cellulosan i majsen som bryts ned och återbildas till långa fibrer som sedan kan spinnas samman till garn.

Durra Sorghum bicolor

Durra har troligen sitt ursprung i den tropiska, nordöstra delen av Afrika men odlas över hela världen i tropiska och subtropiska områden. Den är ett oftast ettårigt gräs som kan bli upp till 4 meter högt. Durra har odlats för mjöl i Afrika och Asien, alkoholtillverkning samt som foder.  Man kan även göra kvastar av durra. Speciellt är det en sortgrupp av durra som används – Technicum-gruppen som går under namnet kvastdurra.

Bomull Gossypium-arter

Bomull är mycket gamla spånadsväxter med textilfynd från Indien och Mexiko som är 7000 år gamla. Det ingår ca 40 arter i bomullssläktet Gossypium.

Bomullsfrukten är en kapsel som spricker upp vid mognad och blottar en ”bomullstuss” bestående av ett tiotal håriga frön. Varje frö kan ha upp till 20 000 hår vilka är till för vindspridning av fröna. Det enskilda håret är en förlängd cell av fröskalet och består till 90 procent av cellulosa. Bomullsfibern är oftast vit men den kan ha andra färger som brun, röd eller grön.

Mer att se i Örtagården: Växtfärgning med solenergi och textiltryck med växter