Lager

Laurus nobilis Lagerväxter, Lauraceae

Lager i Edvard Andersons växthus.
Lagerträdet i Edvard Andersons växthus.
Foto: AnnSofie Börjesson

Lagerträdet är ett vintergrönt träd som växer vilt i Medelhavsområdet. Det kan bli omkring tio meter högt.

Lagerträdet blommar om våren med små gulvita blommor som följs av blåsvarta bär. Både bär och blad kan användas som krydda. I Sverige används lagerblad i olika kötträtter såsom i julskinkans spad.

De färska bladen har en bitter smak som försvinner vid torkning. De skall dock fortfarande vara gröna när de används som krydda, bruna blad har tappat smaken. Torkade lagerblad exporteras från bland annat Spanien, Italien och Grekland.