Här kommer rätt svar till kottequizet. Fem vinnare av pysselböcker har meddelats per post.

Fråga Svar
1. Vilka kottar hör ihop med vilka barr? 1 A2–B3–C1
2. Frukterna från ett svenskt lövträd kallas kottar.  X alkottar
3. Pinjenötter är frön från pinjetallens kottar. 
De används i en god sås. Vilken?
1 pesto
4. När grankotten är mogen spärras kottefjällen
ut och fröna lossnar. Hur sprids granfrön?
2 med vinden
5. En svensk buske har bärkottar = kottar som
ser ut som bär. Är det 
X enbär
6. Fruktsamlingar av slingerväxten humle kallas humlekottar. Vad används de till? 1 öl
7. En del små runda djur kallas kottar. Vilket av de här tre är inte ett djur 2 bojkott
8. Om en Stockholmare frågar ”Hur många kottar har du?”, vad menar han då? X Hur många barn har du?
9. Var i människokroppen sitter tallkottskörteln? 2 I hjärnan
10. Kottepalmer var vanliga på jorden för 150 miljoner år sedan. Samtidigt levde de här djuren: 2 dinosaurier
11. En ananas ser ut som en stor kotte. På engelska heter den pineapple. Vad betyder det?  talläpple
12. Vem har ätit på kotten? 1  A2–B3–C1
   

Utslagsfråga
Hur många kottar är det i burken? Svar: 39