2014-12-05

KANEL
Cinnamomum-arter, familjen Lagerväxter (Lauraceae)

Äkta kanel i Bergianska trädgårdens julutställning.
Äkta kanel i Bergianska trädgårdens julutställning.

Kanelträden hör till familjen lagerväxter och är släkt med lager och avokado. De växer i Asien och Australien och kryddan utgörs av innerbarken från grenar. Det finns mer än 100 kanelarter och alla har mer eller mindre aromatisk bark. I världshandeln förekommer fyra arter.

Äkta kanel har spröd tunn bark

Den kanel som anses ha den finaste aromen kallas ÄKTA KANEL, C. verum, från Sri Lanka. Den känns igen på att kanelstången är spröd, barken är mycket tunn och att det ligger flera barkbitar instuckna i varandra. Barken skördas från unga grenar. Äkta kanel importeras i liten skala och kan köpas i specialbutiker.

Kassiakanel, C. aromaticum

Namnet KASSIAKANEL används av kryddimportörerna för tre arter, C.
aromaticum
  från Kina, C. burmannii  från Indonesien och C. lourerii  från Indokina, men är egentligen det korrekta namnet bara för den förstnämnda.

Det som oftast finns i våra svenska kryddburkar är C. burmannii. Den har en annan arom än äkta kanel och kanelstången är hård och barken tjock i ett lager. Barken skördas från
tjockare grenar på 10-20 centimeter i diameter.

Eterisk olja

Kanelbarken innehåller en eterisk olja som bl a består av kanelaldehyd. Den ger kanelen dess speciella smak och har även andra egenskaper. Den är bakteriedödande och används som konserveringsmedel i varma länder.