2014-10-22

Planskild korsning för Roslagsbanan

Det blir inte bara en tunnel utan två. De gående kommer att kunna ta sig under järnvägen via en gångtunnel på platsen för den nuvarande plankorsningen. Tunneln är försedd med tillgänglighetsanpassade ramper för barnvagnar och rullstolar. Biltrafiken leds från Ekhagsrondellen in genom en separat vägtunnel, nordost om Plantagen.

Den nya trafiklösningen kräver en rockad i trädgården där genbanken och parkeringen får byta plats. Dessutom vänder Plantagen sin entré mot norr. Den nuvarande parkeringen som ligger alldeles i början av Bergianska trädgården kommer att tas bort och i stället ska vi anlägga en för allmänheten öppen äppelodling med slingrande stigar igenom. Den ersätter vår nuvarande äppelodling/genbank, som inte är öppen för allmänheten. Istället blir området en ny parkering på ”baksidan” av trädgården.

Vi kommer att ta ympkvistar på alla äppel- och päronträd

Bygget påverkar förstås våra växtsamlingar i genbanken och på parkeringen. Alla värdefulla träd och buskar kommer antingen att flyttas, förökas upp på nytt eller ersättas av likvärdigt material på annan plats. Under senhösten tar vi till exempel ympkvistar på alla äppel- och päronträd och skickar dem till en plantskola för ympning på nya grundstammar. Trädgården kommer att bedriva sin verksamhet som vanligt, men våra bilburna besökare får vara beredda på att trafiken in i trädgården leds om under vissa perioder.

Vi har gjort en planering för flyttning av vårt växtmaterial så att det sker när det är som mest lämpligt. Den 21 och 22 oktober hade vi hjälp av en specialmaskin för trädflyttning som kommer från Swedavia vid Arlanda flygplats.

Vi ser fram emot en trafiksäkrare trädgård, en trädgård där äppelträden i bröderna Bergius anda hamnar mer i centrum.

Läs mer

Bergianska trädgårdens genbank för äppelträd ska inte försvinna, KVA kommenterar Lars Epsteins artikel i Dagens Nyheter
Planskild korsning i Frescati, Stockholms läns landsting

Just nu passar det att flytta syrenerna från vår nuvarande parkering...
Just nu passar det att flytta syrenerna från vår nuvarande parkering...
 
 
... till ett område utanför Edvard Andersons växthus. Foto: Mia Olvång
... till ett område utanför Edvard Andersons växthus. Foto: Mia Olvång

 

Här flyttas en gran från Stora fjällets baksida till området strax söder om våtmarken. Granen är en speciell variant av vår svenska gran, Picea abies, där hela det nya skottet med barr och allt är rött på våren istället för ljusgrönt som är det vanliga. Den röda färgen dominerar bara under ett par veckor när skottet är några centimeter långt sedan övergår det i grönt. Foto: Gunvor Larsson
Här flyttas en gran från Stora fjällets baksida till området strax söder om våtmarken. Granen är en speciell variant av vår svenska gran, Picea abies, där hela det nya skottet med barr och allt är rött på våren istället för ljusgrönt som är det vanliga. Den röda färgen dominerar bara under ett par veckor när skottet är några centimeter långt sedan övergår det i grönt. Foto: Gunvor Larsson