14 apr 2021

Läs mer på Roslagsbanans hemsida: https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Roslagsbanan/

Järnvägskorsning med bommarna nere
Järnvägskorsningen med bommarna nere. Foto: Karin Martinsson