14 dec 2021

Läs mer på Region Stockholms webbplats:

Järnvägskorsning med bommarna nere
Järnvägskorsningen med bommarna nere. Foto: Karin Martinsson