26 jan 2022

Läs mer på Region Stockholms webbplats:

Järnvägskorsning med bommarna nere
Järnvägskorsningen med bommarna nere. Foto: Karin Martinsson