2012-08-13

 
Slåtter vid Våtmarken
Slåtter vid Våtmarken
 

Under slåtterdagarna har både allmänhet och Bergianska trädgårdens personal fått lära sig konsten att slå med lie som ett komplement till de moderna maskiner som finns idag. De har lärt sig allt om hur man får tag på en bra lie, hur skaftet (orvet) ska se ut, hur man ställer in liebladet, slipar liebladet och sist men inte minst hur man gör när man slår.

Bakgrund

Ogödslade ängar är sällsynta i dagens landskap. De hyser ett mycket större antal växt- och djurarter än dagens fodermarker s.k. vallodlingar.  I början av 1800-talet hävdades 2 miljoner ha ängsmark idag återstår 2 500 ha. Bergianska trädgården har sedan den anlades här  i Frescati slagit flera av sina örtrika ängar i parken och har sedan 2009 en stor våtmark och äng som kommer att slås varje år. Genom att slå ängarna och räfsa upp höet magras de ut och artrikedomen ökar.

 
Slåtterkurs. Foto: Gunvor Larsson
Kursledare Kjell Gustavsson från Växjö, visar ett lieblad.