Våtmarken i Bergianska trädgården. Foto: Gunvor Larsson
Våtmarken i Bergianska trädgården. Foto: Gunvor Larsson

Kungliga Nationalstadsparken inrättades 1995 som den första nationalstadsparken i världen. Den är hittills den enda nationalstadsparken i landet. Bakgrunden till parkens uppkomst är att området i början på 1990-talet var hotat av omfattande exploatering. Det gällde då att skydda områdets stora natur-, kultur- och rekreationsvärden, vilket gjordes tack vare engagemang och samverkan hos myndigheter, ideella organisationer och politiska krafter.

Bergianska trädgården är dock ännu äldre. Den har sitt ursprung i den trädgård vid namn Bergielund, som anlades i nuvarande Vasastaden i Stockholm i mitten av 1700-talet. Eftersom området skulle bebyggas flyttade trädgården till sitt nuvarande läge vid Brunnsviken i Frescati år 1885. Vid tiden för flytten var Veit Wittrock ansvarig för anläggningen. Hans syfte var att skapa en botanisk trädgård efter vetenskapliga principer med växtsystematiska och växtgeografiska kvarter samt avdelningar för köksväxter, frukt- och bärodlingar och en örtagård.

25-årsjubileum

Under året firar de olika aktörerna i Kungliga nationalstadsparken med evenemang under hela året. Till exempel skulpturutställningen av Alice Aycock på södra Djurgården från den 7 juni eller fotoutställningen med bilder från Nationalstadsparken fotade av några av Sveriges naturfotografer på Nybroplan i augusti–september. Flera evenemang är tyvärr inställda eller framskjutna till hösten med förhoppning att kunna genomföra dem då. Under våren anpassar vi efter läget och kommer att göra några aktiviteter digitala.

Läs mer om Kungliga nationalstadsparken

Stiliserad karta över Nationalstadsparken
Stiliserad karta över Nationalstadsparken