Kenaf

2018-08-09

Lin, bomull och andra fiberväxter odlas tillsammans med färgväxter i de två långa rabatterna framför Gamla orangeriet. Rabatterna är spegelvända och längs ena sidan finns informationsskyltar om växterna. Invid fiberväxterna finns prov på spunnet garn och textila alster gjorda av växten. Och vid färgväxterna står färgade garnprover så att du kan se vilken färg växten ger. Just nu blommar det fint i landen.

En fiberväxt som kanske inte är känd av så många är kenaf Hibiscus cannabinus. Det är en hibiskusart som har sitt naturliga utbredningsområde från tropiska Afrika till Sydafrika.

Kenafplantan växer mycket snabbt och kan bli blir 3 meter hög på 4–5 månader. Fibrerna i den fiberrika barken tas fram genom rötning eller mekanisk avbarkning där en maskin tuggar sönder allt utom fibrerna. Fibrer från kenaf används för tillverkning av rep, säckar och segel. De är grövre och mindre elastiska än jute men mer motståndskraftiga mot väta.

Kenaf har visat sig vara en mycket god ersättning för träfibermassa vid papperstillverkning. Förutom att odlingstiden är betydligt kortare än för träd så innehåller kenaf 25 procent mindre lignin. Det gör att mindre kemikalier och energi behövs vid massaframställningen. Papperet är av mycket hög kvalitet – vitt, starkt och fint.

Färggrann blomning i Färg- och fiberväxtlanden. Foton: Mia Olvång

Vill du lära dig mer om fiberväxter och färgväxter?

Färg- och fiberväxtlanden

Texter från utställningen Livets trådar – smidiga och starka (2841 Kb)

Färgväxter i Bergianska trädgården (3102 Kb)