Museer har en stor attraktionskraft för att locka turister till vår vackra region. New York har ungefär dubbelt så många museer som Stockholmsområdet men 12 gånger så många invånare. Stockholm har alltså ett oerhört välförsett kulturutbud i form av museer och konsthallar i förhållande till folkmängd. Stockholms museer ligger i världsklass. Skansen och Vasamuseet kan mäta sig med museer som Musée d’Orsay i Paris, Uffizierna i Florens och Van Goghmuseet i Amsterdam gällande besöksantal.

Enligt Fastighetsägarnas rapport Kulturen och staden är ett rikt och spännande kulturliv en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig. Med större utbud och fler skapande individer i befolkningen så ökar en stads möjlighet att växa och locka till sig kreativa och kunskapsintensiva människor och i deras spår investeringar och nya företag. Kultur har därför blivit hårdvaluta i städernas kamp om de skarpaste hjärnorna.

Du kan i Stockholm välja mellan att besöka så vitt skilda museer som Mångkulturellt centrum i Botkyrka som diskuterar vad plats, identitet och svenskhet är, Magasin 3 som visar samtidskonst av internationell klass och är nominerat till utmärkelsen Årets museum 2013 och Almgrens Sidenväveri som berättar om kvinnors arbete och tidigt entreprenörskap.

I den senast publicerade rapporten från Kulturanalys (2011) lyfter man fram att Sveriges museer under 2011 tog emot minst 18 miljoner besökare. Den långsiktiga trenden är att antalet museibesök kontinuerligt ökar. Varje dag pågår i genomsnitt 100 publika aktiviteter för skolor och förskolor på Sveriges museer.

Som museianställda är vi stolta över att representera det rika kulturliv som Stockholms museer utgör och över att vara delaktiga i att presentera ett brett och aktuellt samhällsperspektiv. Vi vill uppmuntra alla stockholmare till att upptäcka de möjligheter som finns i Stockholmsregionen och ta del av de spännande aktiviteter som våra museer erbjuder. Vilken dag vore bättre för detta än just idag – Internationella museidagen?

Stockholms museiinformatörer (SMI) genom styrelsen
Ordförande: Lisa Rosén, museichef MC Collection. Ledamöter: Yael Fried, informatör och projektledare Judiska Museet i Stockholm Camilla Larsson, intendent Strindbergsmuseet. Suppleant: Birgitta Modigh, ordförande Litografiska museet. Adjungerad kassör/medlemsansvarig: Anita Kempe

Bergianska trädgården är med i Stockholms museiinformatörer, en förening med ett 80-tal medlemsmuseer. Tillsammans gör vi det möjligt för den som bor i eller besöker Stockholmsområdet att göra ett museibesök i princip alla dagar i veckan, från tidig morgon till en bit in på kvällen.