Kungliga Nationalstadsparken inrättades 1995 som den första nationalstadsparken i världen. Den är hittills den enda nationalstadsparken i landet. Bakgrunden till parkens uppkomst är att området i början på 1990-talet var hotat av omfattande exploatering. Det gällde då att skydda områdets stora natur-, kultur- och rekreationsvärden, vilket gjordes tack vare engagemang och samverkan hos myndigheter, ideella organisationer och politiska krafter.

Bergianska trädgården är dock ännu äldre. Den har sitt ursprung i den trädgård vid namn Bergielund, som anlades i nuvarande Vasastaden i Stockholm i mitten av 1700-talet. Eftersom området skulle bebyggas flyttade trädgården till sitt nuvarande läge vid Brunnsviken i Frescati år 1885. Vid tiden för flytten var Veit Wittrock ansvarig för anläggningen. Hans syfte var att skapa en botanisk trädgård efter vetenskapliga principer med växtsystematiska och växtgeografiska kvarter samt avdelningar för köksväxter, frukt- och bärodlingar och en örtagård.

25-årsjubileum

Under året firar de olika aktörerna i Kungliga nationalstadsparken med guidade turer, föreläsningar, en fotoutställning vid Nybroviken och blandade aktiviteter ute i parken.

Läs mer om Kungliga nationalstadsparken

Våtmarken i Bergianska trädgården. Foto: Gunvor Larsson