2018-12-17

Foto: Mia Olvång
Drakagave i Edvard Andersons växthus

I Mexiko växer drakagave Agave attenuata på klippor i tallskog på 1 900 till 2 500 meters höjd. Den är inte lika torktålig som ökenagaver, men klarar å andra sidan att växa skuggigare än de andra. 

Att drakagave inte är en utpräglad ökenväxt syns på växtsättet. De flesta agavers bladrosetter sitter direkt på marken, men drakagave har korta grenade stammar. Bladen är ganska tunna och kortlivade jämfört med andra agaver och de saknar vassa taggar utmed kanterna. 

Agaver kan ha kandelaberformade eller spjutlika blomställningar. Hos drakagave är den upp till 3,5 meter lång och spjutlik. Typiskt är att den långa blomställningen böjer sig i en vid båge mot marken.

Drakagave är en populär trädgårdsväxt i länder med milt klimat.