2012-06-18

 
 
Gammal ek föll plötsligt
 
 

”Gamla ekar är de mest värdefulla träden i Nationalstadsparken som vi gör allt för att bevara. Trots detta har en mer än 300 år gammal ek fallit, kraftigt angripen av brunröta”, berättar Birgitta Bremer, föreståndare för Bergianska trädgården. Inga yttre spår av rötan har synts på eken som sett helt intakt ut.

Brunröta orsakas av svampar som lever av cellulosan i veden och lämnar kvar en ved som är brun. Arborister arbetar nu med att röja undan trädet och säkerställa området.

Bergianska trädgården har ett aktivt trädprojekt och har genomfört inventeringar av skicket på träden. ”Trots detta var vi oförberedda på fallet. Det här kommer att föranleda en ny inventering av trädgårdens träd inom kort i samarbete med Statens fastighetsverk”, säger Birgitta Bremer.

 

 
Brunröta i ek
Brunröta i ek
 

 

 
Eken som fallit
Eken som fallit
 

 

   

 
Eken mot boden
Eken mot boden