Stockholms universitet ska certifieras enligt miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Bergianska trädgården arbetar aktivt enligt Stockholms universitets riktlinjer och egen handlingsplan med att minska miljöbelastningen. Här följer några exempel på vårt miljöarbete:

 •  växthusen har biologisk bekämpning i stället för kemisk
 • utomhus gödslar vi med organiska gödselmedel i stället för mineral
 • merparten av ogräsrenset komposteras och den bildade jorden används på nytt i trädgården
 • flisbart material flisas och används i trädgården
   
 • den nyanlagda våtmarken fungerar som näringsfälla mot Brunnsviken (vattnet från omgivningen rinner ut i våtmarken och fångar upp näringsämnen som bidrar till övergödning - innan det rinner ut i Brunnsviken)
 • vi har behållare för återvinning av plast, papper, metall, glas, batterier (för personalen)
 •  Institutionsbyggnaden, Victoriahuset och Gamla orangeriet har bergvärme i stället för olja
 •  Edvard Andersons växthus värms upp med värmepumpar och biodiesel
 • Caféet och museibutiken i Edvard Andersons växthus har KRAV- och Fairtrade-inriktning