Föreståndare, ledning

Professor Catarina Rydin - Föreståndare
08-16 12 15, catarina@bergianska.se

Larsson, Gunvor - Trädgårdsintendent, Ställföreträdande föreståndare
08-16 33 87, gunvor@bergianska.se

Martinsson, Karin - Förste trädgårdsintendent, Edvard Andersons växthus
08-16 42 18, karin@bergianska.se

 

Administratörer

 

Informatörer

Börjesson, AnnSofie
08-16 30 91, annsofie@bergianska.se

Olvång, Mia
08-16 14 75, mia@bergianska.se

Norberg, Rakel - tjänstledig

 

Forskare

Catarina Rydin - Föreståndare, professor

08-16 12 15, catarina@bergianska.se

Khodabandeh, Anbar - Biomedicinsk analytiker
08-16 27 93, anbar@bergianska.se

Wikström, Niklas - Forskare, bioinformatiker
08-16 14 36, niklas@bergianska.se

Birgitta Bremer - Forskare, Professor emerita

 

Inköpare, café och museibutik

Schröder, Anna
08-16 33 51, 08-16 37 01, anna@bergianska.se

Utterström, Åsa
08-16 33 51, 08-16 37 01, asau@bergianska.se

 

Tekniker

Möhlenberg, Paul
08-16 42 39

 

Trädgårdsintendenter (botanister)

OBS! Att trädgårdsmästare och botanister har inte möjlighet att svara på frågor om växtval, odling etc. eller identifiering av växter. Vi hänvisar till växtförsäljningsställen eller trädgårdsrådgivare.

Gårder, Lena - Trädgårdsintendent

Kustås, Kerstin - Trädgårdsintendent
08-16 37 12, kerstin@bergianska.se

Larsson, Gunvor - Trädgårdsintendent, Ställföreträdande föreståndare
08-16 33 87, gunvor@bergianska.se

Martinsson, Karin - Förste trädgårdsintendent, Edvard Andersons växthus
08-16 42 18, karin@bergianska.se

Reinhammar, Lars Gunnar - Trädgårdsintendent
08-16 40 02, larsgunnar@bergianska.se

 

Trädgårdsmästare, växthusbiträde

OBS! Att trädgårdsmästare och botanister har inte möjlighet att svara på frågor om växtval, odling etc. eller identifiering av växter.

Vi hänvisar till växtförsäljningsställen eller trädgårdsrådgivare.

Egerstöm, Anna - Trädgårdsmästare
08-16 26 92, anna.egerstrom@bergianska.se

Eklöf, Birgitta - Trädgårdsmästare
08-16 31 58, birgitta.eklof@bergianska.se

Gustafsson, Axel - Trädgårdsmästare
08-16 41 63, axel@bergianska.se

Kestner, Åke - Trädgårdsmästare
08-16 40 88, ake@bergianska.se

Nilsson, Hans - Trädgårdsmästare
08-16 34 86, hans@bergianska.se

Norgren, Sofie - Trädgårdsmästare
08-16 40 81, sofie@bergianska.se

Maide, Kaili - Trädgårdsmästare
08-16 35 79, kaili@bergianska.se

Wikström, Kristina - Växthusbiträde
08-16 37 59, kristina@bergianska.se

Södergren, Sari - Trädgårdsmästare
08-16 43 88, sari@bergianska.se