Publicerad av: Department of Systematic Botany, EBC, Uppsala University (6th edition)
Sidor: 1-99

Abstrakt: (på engelska)