Föreståndare, ledning

Professor Catarina Rydin - Föreståndare
08-16 12 15, catarina@bergianska.se

Larsson, Gunvor - Trädgårdsintendent, Ställföreträdande föreståndare
08-16 33 87, gunvor@bergianska.se

Martinsson, Karin - Förste trädgårdsintendent, Edvard Andersons växthus
08-16 42 18, karin@bergianska.se

 

Administratörer

Ekonomi- och personaladministratör

Rahwa Ghebresellase
​08-16 33 47, rahwa@bergianska.se

Informatörer

Börjesson, AnnSofie
08-16 30 91, annsofie@bergianska.se

Olvång, Mia
08-16 14 75, mia@bergianska.se

Norberg, Rakel - tjänstledig

 

Forskare

Catarina Rydin - Föreståndare, professor
08-16 12 15, catarina@bergianska.se

Khodabandeh, Anbar - Biomedicinsk analytiker
08-16 27 93, anbar@bergianska.se

Wikström, Niklas - Forskare, bioinformatiker
08-16 14 36, niklas@bergianska.se

Birgitta Bremer - Forskare, Professor emerita

 

Inköpare, café och museibutik

Schröder, Anna
08-16 33 51, 08-16 37 01, anna@bergianska.se

Utterström, Åsa
08-16 33 51, 08-16 37 01, asau@bergianska.se

 

Tekniker

Möhlenberg, Paul
08-16 42 39

 

Trädgårdsintendenter (botanister)

OBS! Att trädgårdsmästare och botanister har inte möjlighet att svara på frågor om växtval, odling etc. eller identifiering av växter. Vi hänvisar till växtförsäljningsställen eller trädgårdsrådgivare.

Gårder, Lena 

Kustås, Kerstin 
08-16 37 12, kerstin@bergianska.se

Larsson, Gunvor 
08-16 33 87, gunvor@bergianska.se

Martinsson, Karin 
08-16 42 18, karin@bergianska.se

Reinhammar, Lars Gunnar 
08-16 40 02, larsgunnar@bergianska.se

 

Trädgårdsmästare

OBS! Att trädgårdsmästare och botanister har inte möjlighet att svara på frågor om växtval, odling etc. eller identifiering av växter.

Vi hänvisar till växtförsäljningsställen eller trädgårdsrådgivare.

Egerstöm, Anna 
08-16 26 92, anna.egerstrom@bergianska.se

Eklöf, Birgitta 
08-16 31 58, birgitta.eklof@bergianska.se

Gustafsson, Axel 
08-16 41 63, axel@bergianska.se

Kestner, Åke -
08-16 40 88, ake@bergianska.se

Nilsson, Hans 
08-16 34 86, hans@bergianska.se

Norgren, Sofie 
08-16 40 81, sofie@bergianska.se

Maide, Kaili 
08-16 35 79, kaili@bergianska.se

Wikström, Kristina 
08-16 37 59, kristina@bergianska.se

Södergren, Sari 
08-16 43 88, sari@bergianska.se