Ståtlig fiberpalmlilja blommar på fjället

Högt upp på Nordamerikanska fjället, i Bergianska trädgården, blommar den ståtliga fiberpalmliljan. Den hör hemma i sydöstra USA och kan där bli över tre meter hög.

Fiberpalmlilja, Yucca filamentosa (Asparagaceae), växer vild i sydöstra USA på fält, vägrenar och i glesa skogar. Växten trivs på torr, sandig och stenig mark. Den spektakulära blomställningen kan bli 3,7 m hög med flera dussin nästan decimeterstora blommor.

Just nu blommar fiberpalmlilja/palmlilja vid Italienska terrassen och Nordamerikanska fjället och förväntas blomma åtminstone en vecka till.

Fiberpalmlilja är en enhjärtbladig växt som har gröna bladrosetter året om och kan bilda större grupper genom skott från jordstammen. Långa fibrer hänger från bladkanterna. Bladrosetten varifrån blomställningen kommit dör efter blomningen, men jordstammen skjuter nya skott.

Fiberpalmlilja
Fiberpalmlilja på Nordamerikanska fjället. Foto: Mia Olvång